Ako vzniklo logo Zelenej školy

 

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo vlastne znamená logo Zelenej školy? Či už ste odpovedali áno a táto otázka Vám vŕta v hlave už dlhšiu dobu, alebo ste odpovedali nie, ale zrazu Vás to začalo zaujímať - tak Vám všetkým posielame vysvetlenie tejto krásnej symboliky.

Autor loga Zelenej školy mal 17 až 18 rokov.
V roku 1994, FEE vo Francúzsku, ako jeden z prvých členov programov Zelená škola, vyhlásilo súťaž na Škole grafických umení. Úlohou žiakov bolo nakresliť logo environmentálneho programu, ktorý súvisí so školami a je založený na aktívnej participácii. Víťazná práca sa potom stala logom Eco-schools po celom svete.

Ľudia sú centrom/základom programu. V ich rukách leží zelená budúcnosť, ktorá je symbolizovaná kvetom rozkvitajúcim nad hlavou človeka v strede. Kvety sú symbolom dvoch vecí. Rozkvitania, zveľaďovania životného prostredia, ktoré sa snažíme v programe podporovať. Tiež znamená rozkvitanie ľudí, ktorí sú obohatení o hodnoty a pohľady, vďaka ktorým ochraňujú životné prostredie.

V momente, keď sa táto kytica kvetov otvorí nad našimi hlavami, vznikne z nej strieška podobná dáždniku, ktorá nás ochraňuje.
Kniha predstavuje školu a vedomosti. Oddelené dve strany knihy (s osobou uprostred) znamenajú, že tieto vedomosti nie sú čisto akademického charakteru. Knihy iba prispievajú k zmene správania, ale kľúčovými sú schopnosť učiť / učiť sa a samotní ľudia.

Modrá stránka knihy na ľavej strane reprezentuje knihu dejín ľudstva, ktorá je plná problémov spoločnosti, s ktorými sa stretávame a ktoré sme zdedili po našich predkoch. Táto časť knihy je už daná, napísaná.

Biela stránka knihy na pravej strane v tomto momente ešte nie je zapísaná – predstavuje všetko, čo môže byť vykonané. My sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.

S prianím krásnych jarných dní,

Miroslava Piláriková