Program Zelená škola

 

 

 

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom." (www.zelenaskola.sk)

 

 

 

 

 

Naša škola sa aktívne zapája do rôznych environmentálnych aktivít, akými sú triedenie odpadu, charitatívne zbierky, návšteva environmentálnych filmových festivalov, vychádzky do prírody ... . Prostredníctvom týchto činností budujeme u žiakov ekologické cítenie.
Postupujeme podľa siedmych krokov k Zelenej škole:
 
1.    Vytvorenie Kolégia Zelenej školy
2.    Environmentálny audit školy
3.    Environmentálny akčný plán školy
4.    Monitoring a hodnotenie
5.    Pro-environmentálna výučba
6.    Informovanie a spolupráca
7.    Eko-kódex