Členovia Kolégia Zelenej školy

pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Terezka Husáková, 4.A

Sebko Gábor, 4.A

 

Bettyna Pogányová, 5.A

Denis Nadzon, 5.A

Viktória Mertiňáková, 5.A

 

Katka Drangová, 6. A

Emka Halászová, 6. A

Michal Utľák, 6.A

Filip Kmec, 6.A

 

Andrea Tresová, 7. A

Emka Hajduková, 7. A

Lucka Jacková, 7.A

Monika Vašková, 7.A

Simona Pazderáková, 7. A

Soňa Solárová, 7. A

Tímea Forraiová, 7. A

 

Emka Buchalová, 8. A

Saša Compelová, 8. A

Lucia Molnárová, 8. A

Dženika Gáborová, 8.A

Sofia Kuliková, 8.A

Kika Mosejová, 8.A

 

Zdenka Bodnárová, 9. A

Martina Borovská, 9. A

 

Jana Tresová, rodič

Ladislav Koribský, rodič

Zuzana Barnová, rodič z MŠ

Adriena Čorbová, vychovávateľka

Slávka Drangová, upratovačka

Štefan Halász, školník

Linda Liptáková, učiteľka v MŠ

Darina Fedorová, učiteľka

Erika Kuľbagová, učiteľka

Lucia Nagyová, učiteľka

Lucia Lengyelová, učiteľka a koordinátor

 

Priatelia kolégia Zelenej školy

pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Viera Kuliková, riaditeľka

Vladimír Čáni, zástupca RŠ

Miroslav Porvazník, farár

Renata Jašková, vychovávateľka

Irena Ulrichová, vedúca školskej jedálne