Členovia Kolégia Zelenej školy

pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

 

Michaela Pogányová, 5. A

Thomas Kuľbaga, 5. A

 

Zdenka Körtvélyová, 6.A

Timea Kövesdi, 6. A

Samuel Stankovič, 6. A

 

Tereza Husáková, 7.A

Sebastián Gábor, 7.A

Alžbeta Grondziová, 7.A

Katarína Tolnayová, 7.A

 

Denisa Bodnárová, 8. A

Viktória Mertiňáková, 8.A

Denis Nadzon, 8.A

Bettyna Pogányová, 8.A

Romana Srpoňová, 8.A

Radka Fedorová, 8. A

 

Gabriela Drábiková, učiteľka v MŠ

Eva Forraiová, za MŠ

Denisa Kalánová, za MŠ

Zuzana Nemčíková, za MŠ

Linda Liptáková, učiteľka v MŠ

 

Adriena Čorbová, vychovávateľka

Slávka Drangová, upratovačka a rodič

Štefan Halász, školník a rodič

Darina Fedorová, učiteľka

Erika Kuľbagová, učiteľka a rodič

Lucia Nagyová, učiteľka

Lucia Lengyelová, učiteľka a koordinátor

 

Priatelia kolégia Zelenej školy

pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Viera Kuliková, riaditeľka

Iveta Kafková, zástupca RŠ

Miroslav Porvazník, farár

Renata Jašková, vychovávateľka

Eva Vargová, vedúca školskej jedálne

žiaci deviateho ročníka