Jedlá zmena – Eat responsibly

09.06.2016 05:32

Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ako jediná z východného

Slovenska úspešne realizuje projekt Jedlá zmena - v rámci programu Zelená

škola a reaguje tak na rastúci záujem o zodpovednú konzumáciu potravín.

Cieľom projektu je prispieť k mobilizácii mládeže a prehĺbiť poznanie

o vzájomnej závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín, aktívne prispieť

k zodpovednému spôsobu spotreby potravín. V rámci realizácie projektu

prebieha na škole množstvo aktivít zameraných na racionálne zaobchádzanie,

využívanie a konzumáciu potravín. Jednou z mnohých bola aj akcia Biokáva

s farmárom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Základnej školy s materskou

školou Želiarska 4. Chodby školy a triedy sa zmenili na trhovisko plné zeleniny,

ovocia, syrov, medu a mlieka. Celá akcia sa niesla v znamení voňavých

biodobrôt pripravených rukami šikovných hostí a mamičiek. Lokálni farmári

prezentovali svoje produkty a výrobky. Rodičia a obyvatelia mestskej časti

Ťahanovce mali možnosť ochutnať sladký med, syry, niekoľko druhov mlieka

a pochutnať si na zdravej zelenine a ovocí aj v biokvalite. Pri zdravej biokávičke

si zúčastnení vypočuli prednášky o racionálnom stravovaní a životnom štýle.

V nasledujúcom období prinesie realizácia projektu ešte veľa zaujímavých

aktivít.