Stránka bola spustená !!!

14.01.2011 15:19

Dnes bola spustená naša nová webová stránka.

Táto stránka sa bude týkať projektu Zelenej Školy, a iných eko aktivít.