Zo života Zelenej školy

Škola nemusí byť čiernobiela, môže byť zelená