Naša zelená výstava pred Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach